Shipping policy

Lukt het niet? Wij verzenden uw wijnen in beveiligde dozen naar u toe, de verzendkosten en transportdozen worden automatisch berekend. We hebben in het verleden veel breuk gehad met klassieke pakketten, daarom gebruiken we nu alleen speciaal ontworpen dozen voor het verzenden van flessen.

Belgische prijs: +/- 11 € voor 6 flessen, +/- 14 € voor 12 flessen.

Buitenlandse prijs: +/- 17 € voor 6 flessen, +/- 22 € voor 12 flessen.

Het is voordeliger om 12 flessen mee te nemen omdat alleen de prijs van de verzenddoos verandert. Voltooi uw bestellingen in veelvouden van 6 om de verzending te beveiligen.

Behalve wijn kunnen helaas andere artikelen niet verzonden worden, maar moeten worden afgehaald in Erria (Lierneux).

Uw pakketten worden doorgaans binnen een week verzonden.

Alternatief voor verzending: afhalen ter plaatse in Lierneux, of Luik of Belvaux (Luxemburg) op afspraak.

De leveringsinformatie moet correct en volledig zijn om een correcte levering van de bestelling mogelijk te maken. De gegevens die op dit punt van de verkoper worden ontvangen, binden de koper: in geval van een fout in de leveringsgegevens door de koper, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid van levering van de bestelling. In geval van retourzending van de bestelling kan de koper ofwel overgaan tot terugzending van de bestelling door deel te nemen aan de retourkosten, ofwel kan hij zijn bestelling ook annuleren en, in dit geval, de bestelling terugbetaald krijgen na aftrek van de bezorgkosten. .

 De wijnen worden geleverd per houten kist of per kartonnen kist. Deze wijnen worden geleverd in kisten van één, twee, drie, zes of twaalf flessen. Tenzij anders aangegeven reizen deze wijnen op kosten van de koper. Bestellingen kunnen onderhevig zijn aan meerdere leveringen.

 Leveringen die op verzoek van de klant worden gedaan op onbewaakte of onbeveiligde plaatsen (tuin, garages, enz.) Evenals aan buren of andere kennissen, geschieden onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper.

 Elke levering naar een ander land dan België in de Europese Unie is beperkt tot een maximaal bestelvolume. Deze beperking is negentig (90) l honderdtwintig (120) flessen vijfenzeventig cl (75 cl) voor mousserende wijnen en zestig liter tachtig (80) flessen vijfenzeventig cl (75 cl).) Voor mousserende wijnen. In het geval dat een bestelling deze kwantitatieve limieten overschrijdt, is de koper genoodzaakt de bestelling te weigeren. Sommige producten hebben een minimum of maximum aantal stuks dat besteld moet worden om geaccepteerd te worden.

 Levertijden worden louter ter informatie gegeven en in die zin kunnen vertragingen nooit optreden bij beëindiging van de bestelling of compensatie, behalve in de schriftelijke beslissing van de verkoper en schriftelijke validatie door de verkoper.

 Elke omstandigheid zoals stakingen, natuurrampen, van welke aard dan ook, overstroming, brand, vorst, oorlog, diefstal, oproer, gebrek aan leveringstermijnen observeren door onze leveranciers, schade aan de voorraden en de verpakking als gevolg van deze leveranciers of toevallige omstandigheden toestaan dat de verkoper te beëindigen de overeenkomst en ontslaat deze laatste van elke aansprakelijkheid in geval van vertraging of niet-uitvoering van de bestelling. In dit geval mag geen vergoeding of andere schade en rente worden geëist.

 De goederen reizen altijd op eigen risico en risico van de ontvanger, zelfs als het transport wordt uitgevoerd door de verkoper en zijn leveranciers. Het is de koper de verantwoordelijkheid om de inhoud van de bestelling te verzekeren door bij ontvangst controleren van het inkomen daarvan, en, indien van toepassing, zijn bedenkingen te formuleren op het bestelformulier verstrekt door de vervoerder onmiddellijk nemen contact met de diensten van de vervoerder en het informeren van de verkoper per aangetekend schrijven binnen eenentwintig (21 dagen) na ontvangst van de bestelling. De ondertekening van de slip vormt de aanvaarding van de goederen en hun staat zonder verdere discussie.

Claims voor onjuiste of gebrekkige levering van de bestelling moeten binnen de acht dagen na facturering van de bestelling per aangetekend schrijven op het hoofdkantoor van de verkoper worden ingediend.

  Bij zichtbare schade (zoals gebroken glas, ontbrekende producten etc.) dient de koper onmiddellijk zijn weigering tot levering kenbaar te maken, anders wordt een dergelijke klacht niet in behandeling genomen. Als zodanig is de koper verplicht om de verkoper binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail op de hoogte te stellen.

 In geval van een gebrekkige bestelling erkend en formeel gevalideerd door de verkoper, zal het herstel van de schade strikt beperkt zijn tot de vervanging van de afgekeurde goederen, zo snel mogelijk en in de mate van de beschikbare voorraden.


Nederlands