Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Ovino. Op deze site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar Ovino. Ovino biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze website beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door het bezoeken van deze site en / of aankoop van een van onze producten, je bezighouden met onze "Service" en akkoord te gaan met de volgende voorwaarden ( "algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene Voorwaarden van de verkoop en het gebruik", "Voorwaarden") , inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of toegankelijk via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden van de verkoop en het gebruik van toepassing op alle gebruikers van deze site, waaronder maar niet beperkt tot gebruikers die de site bekijken, die zijn verkopers, klanten, handelaars en / of contribuanten van inhoud.

Lees deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van deze site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken. Indien deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die op een later tijdstip aan deze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om een deel van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door het accepteren van deze Algemene verkoop en het gebruik, verklaart u dat u meerderjarig in uw land, staat of provincie van verblijf of hebben bereikt, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven aan een persoon van leeftijd, zodat u bent verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en je moet niet in de loop van het gebruik van de dienst, in strijd met de wetten van uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrecht).

U mag geen wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.

Elke schending of schending van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de services te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, en dit impliceert (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) veranderingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van de Dienst of het gebruik van de dienst, of een toegang tot de Dienst of neem contact op via de website, waardoor de dienst wordt verricht exploiteren, zonder toestemming. Uitdrukkelijke schriftelijke bericht van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron vormen voor het nemen van beslissingen, zonder eerst nauwkeurigere, volledige en up-to-date informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit om te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde eerdere informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is van nature niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het controleren van wijzigingen op onze site.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (en elk deel of de inhoud van de Service) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere derde partij voor enige prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Service.


ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op onze website. Deze producten of diensten zijn mogelijk beschikbaar in beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn hiertoe niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in elke geografische regio of jurisdictie te beperken. We zouden dit recht van geval tot geval kunnen uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elke dienst of productaanbieding op deze site is ongeldig waar dit bij wet verboden is.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere goederen die u hebt verkregen of gekocht, aan uw verwachtingen zullen voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we wijzigen of een bestelling te annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte door contact via de mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, mogelijk afkomstig lijken te zijn van handelaars, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountinformatie te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zodat we kunnen pushen om uw transacties te voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.


ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, geen controle uitoefenen of geen invloed uitoefenen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze optionele tools van derden.

Als u de optionele tools gebruikt die op de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken en dient u de voorwaarden te raadplegen waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of nieuwe functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Op deze nieuwe functionaliteiten en deze nieuwe diensten zijn ook deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden van toepassing.


ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verplicht om een recensie of de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te evalueren, en we hebben geen garantie en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, website, product, dienst of ander materiaal toegankelijk op of vanaf deze sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie die wordt uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van deze derden dienen bij diezelfde derden te worden ingediend.


ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Indien, op ons verzoek, u specifieke inhoud in te dienen (bijvoorbeeld, om deel te nemen aan wedstrijden), of als zonder verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere elementen, hetzij online, via e-mail, per post stuurt u, of anderszins (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons het recht om te allen tijde en zonder enige beperking, te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te vertalen of anderszins te gebruiken en in welke media dan eventuele opmerkingen in te sturen naar ons. We zijn niet verplicht (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren en dat mogen we ook niet doen; (2) om eender wie een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om dit te doen, te controleren, bewerken of verwijderen inhoud die we geloven, naar eigen goeddunken, om illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of dat inbreuk maakt op intellectueel eigendom of deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om opmerkingen te schrijven die de rechten van derden niet schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U aanvaardt tevens dat uw commentaar illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud niet zal bevatten, noch zullen zij bevatten elke computer virussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze kan invloed hebben op de werking van de Dienst. Of andere gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand die u niet bent, of proberen ons en / of derden te misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen elke aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die u plaatst of voor andere posts van derden.


ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De verzending van uw persoonlijke gegevens naar onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op product beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, vergoedingen. Product verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid kunnen bevatten. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden, omissies, en om verandering of update-informatie of bestellingen te annuleren corrigeren, indien gegevens op de Service of op een verwante website is onjuist., Op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook na je hebt geplaatst jouw bestelling).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen enkele ingestelde update- of verversingsdatum in de Service of op een gerelateerde website in aanmerking worden genomen bij het concluderen dat de informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen die zijn uiteengezet in de Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten illegale handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om enige regionale verordening of enige internationale, federale, provinciale of nationale wet, regel of regelgeving te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) te treiteren, mishandelen, belediging, pijn, schande maken, laster, denigreren, intimideren of discrimineren tegen iemand op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zal of zou kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige gerelateerde, onafhankelijke website of het internet in gevaar brengt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen, te bladeren, het internet te verkennen of te scannen (of een andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.


ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet of beweren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan eerst op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, voor uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten aan u geleverd via de Dienst zijn (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) verstrekt "as is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garantie en zonder voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verhandelbaarheid of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en vrijwaring van inbreuk.

Ovino, onze directeuren, managers, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele schade, straffende, speciale gehouden, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, omzet, sparen, data, de kosten van vervanging of een soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs in nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van een dienst of product dat is afgeleid van deze service, of enige andere vordering op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de dienst of van een product, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade, van welke soort voortkomend uit het gebruik van de Service of een ander verhaal nu (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gebracht van de mogelijkheid dat ze zich kunnen voordoen. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die wettelijk is toegestaan.ARTIKEL 14 - VERGOEDING

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en Ovino, ons moederbedrijf, onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, managers, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te beschermen met betrekking tot elke claim of eis, met inbegrip redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden van de verkoop en het gebruik of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw overtreding enige wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover wettelijk toegestaan, en moet het niet-toepasselijke deel worden beschouwd als Los van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, mag deze dissociatie de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen niet aantasten.


ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden die de partijen zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u worden beëindigd of niet. U kunt deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat u niet succesvol bent, of als we vermoeden dat u niet aan de voorwaarden van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden heeft kunnen voldoen, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen . van tevoren en ben je verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot aan de datum van beëindiging (waaronder deze) zal blijven, en / of kunnen we weigeren u toegang tot onze Services (of een deel daarvan).).


ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Elk verzuim van onze kant om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of toe te passen, mag niet betekenen dat we afstand doen van dit recht of deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden van de verkoop en het gebruik of enig ander beleid of de operationele regel dat we plaatsen op deze site of in verband met de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraken tussen u en ons en uw gebruik van de Dienst regeren, en vervangen alle communicatie, voorstellen en alle overeenkomsten, eerdere en hedendaagse, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Elke onduidelijkheid over de interpretatie van deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden mag niet in het nadeel van de opsteller worden geïnterpreteerd.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten verlenen, worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten die van kracht zijn op Erria 89, Lierneux, 4990, België.


ARTIKEL 19 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene voorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.


ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden kunnen naar info@ovino.be gestuurd worden.